+421 948 13 00 13    |   +421 948 13 13 00
proteng@protenggroup.eu

Proteng IT

Automatický plynový hasiaci systém určený pre IT. Slúži pre ochranu uzavretých priestorov počítačov, serverov, PC Rack, elektrických zariadení atď. do objemu vnútorného priestoru 0,25 m3. Celý systém je plne automatický, nepotrebuje žiadnu obsluhu a spustí sa okamžite keď dôjde k požiaru.

Proteng ELECTRO

Automatický plynový hasiaci systém určený pre elektrorozvádzače a iné elektrické zariadenia. Slúži pre ochranu uzavretých priestorov elektrorozvádzačov, elektrických zariadení, vzduchotechniky, atď. do objemu vnútorného priestoru 0,5 m3.

Proteng ENGINE

Automatický plynový hasiaci systém určený pre montáž v motorových priestoroch automobilov a iných motorových zariadení. Slúži na ochranu uzavretých priestorov motorov automobilov, autobusov, kamiónov a ďalších motorových vozidiel a strojov.

Proteng TIR AGRO

Automatický plynový hasiaci systém slúži pre ochranu uzavretých väčších priestorov motorov poľnohospodárskych strojov, autobusov, kamiónov a ďalších motorových vozidiel a strojov.

COPYRIGHT 2017 | PROTENG