proteng@protenggroup.eu

Kamerový dohľad CCTV

Pre zaistenie bezpečnosti objektu a možnosť okamžitého nahliadnutia do objektu je systém CCTV nenahraditeľnou voľbou pri výbere ochrany objektov.


Kamerový systém monitoringu prostredníctvom CCTV dokáže 24 hodín denne zabezpečovať prehľad o tom, čo sa v objekte deje. Je to neoceniteľný pomocník ako pre zaistenie bezpečnosti objektu, tak pre jeho samotný prevádzkový chod. Pomocou kamerového systému je možné predchádzať krízovým situáciám, a ak už krízová situácia nastane, je detailne zaznamenaná pre ďalšie vyšetrovanie. Dnes už nie je problém spojenia kamerového systému s prenosom. Oprávnené osoby tak majú možnosť zistiť aktuálny stav v objekte odkiaľkoľvek, kde je pripojenie k internetu. Spojením bezpečnostných systémov EZS, CCTV, prenosových technológií a zabezpečenie operátorom PCO je teda možná dôsledná a efektívna technická ostraha objektu. Pre zaistenie bezpečnosti objektu a možnosť okamžitého nahliadnutia do objektu je systém CCTV nenahraditeľnou voľbou pri výbere ochrany objektov.


Zabezpečenie domov, bytov, chát, firiem, garáží, obchodných prevádzok, bankových priestorov

Základom každého elektornického zabezpečovacie systému (EZS) je ústredňa, ku ktorej sú pripojené jednotlivé bezpečnostné, informačné, prípadne regulačné prvky. Zariadenie je zostavené ako autonómny prvok s vlastným zdrojom napájania pre prípad výpadku elektrickej energie. Táto funkcia je dôležitá pre zachovanie funkčnosti zariadenia za všetkých okolností. Systém EZS obsahuje snímacie detektory, ktoré sú rozmiestnené v monitorovanom priestore. Základnými detektormi pre zabezpečenie bezpečnosti sú pohybové detektory, mechanické detektory na okná, dvere, detektory pre detekciu požiaru. EZS je možné rozšíriť o detektory zabezpečujúce prevádzku priestoru - teplotné detektory, plynové detektory, záplavové detektory a detektory zabezpečujúce bezpečie osôb – núdzové zdravotné tlačítka, núdzové tlačítka v prípade prepadnutia. Do systému EZS je možné priradiť aj ovládacie a monitorovacie prvky, ktoré zabezpečujú pohodlnosť samotného využívania EZS.


Umožňuje ovládať technológie akými sú kúrenie, klimatizácia, zavlažovanie, vetranie, kamerové systémy. Tieto technológie je možné ovládať nielen priamo z objektu, ale aj zo vzdialenejších miest. Napríklad nie je problém zabezpečiť zapnutie/vypnutie kúrenia alebo sa len tak „ pozrieť “ cez kamerový systém čo sa v danej chvíli v objekte deje. Ďalšou možnosťou využitia EZS je prehľad a evidencia o tom čo sa v monitorovanom priestore deje, ale aj o tom čo sa v ňom udialo. Výhodou je možnosť zistenia stavu objektu, napríklad pri Vašom návrate z dovolenky. Je možné napríklad zistiť či sused naozaj polieval kvety, kedy sa vo Vašom objekte pohyboval a ako dlho. Dnes Vám môže systém EZS ponúknuť prehľad o spotrebe elektrickej energie, tepla, spotrebe vody a dokonca Vás môže informovať aj o prekročení Vami zadaného limitu. V súčasnej dobe je na trhu široká ponuka EZS, ktorých kvalita, funkčnosť a cena sa pohybuje v rozmedzí od sto až po niekoľko tisíc eur. Preto je vhodné sa poradiť s odborníkmi rovnako ako keď si kupujete počítač alebo auto.


Ochrana vonkajších priestorov

Perimetrická ochrana slúži na zabezpečenie a ochranu pozemkov, plotov, múrov, priestorov a objektov. Bežne sa využíva na ochranu priemyselných areálov, fotovoltaických a iných elektrární, či objektov špeciálneho určenia, akými sú vojenské základne, alebo letiská. Uplatnenie však nájde aj pri zabezpečení športovísk, dvorov/záhrad rodinných domov a súkromných objektov.


Dochádzkový systém

Sú určené pre užívateľov s potrebou výraznejšej bezpečnosti, ktorá vyžaduje veľkú flexibilitu, napríklad banky, priemyselné podniky, univerzity, súkromné domy, verejné budovy, obchodné priestory. Každý deň sa stretávate s rôznorodosťou návštev na vstupe a výstupe z kancelárskych budov, zamestnanci, návštevníci, dodávatelia, obchodníci... Riadenie takéhoto systému vyžaduje flexibilný prístup, v ktorom môžeme definovať individuálne alebo ako skupinu užívateľov pre bezpečnostné zóny, citlivé oblasti ako sú dátové miestnosti alebo archívy.

COPYRIGHT 2020 | PROTENG